پارس ناز پورتال

جوان عریان را افراد متعصب به تیر چراغ برق بستند (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
جوان عریان را افراد متعصب به تیر چراغ برق بستند (عکس)
سه جوان برزیلی متعصب در حالی که ماسک به چهره زده بودند جوانی را که گفته می شود دزدی می نموده است به شدت تنبیه نمودند و سپس زنجیری به گردنش اویخته و او را به تیر چراغ برقی در شهر ریودوجانیرو برزیل بستند.یکی از معلمان محلی به نام ایوان بزرا دوملو 66 ساله می گوید هنگامی که او را به تیر چراغ برق بسته دیدم دلم به حالش سوخت و سعی نمودم او را نجات دهم.خانم دوملو می گوید این اواخر خشونت و دزدی در فلامینگو افزایش یافته است.
 

 
نباید اجازه داد برخی از افراد کم عقل خودشان قاضی شده و حکم اجرا نمایند.دزد به خانم دوملو گفته است سه مرد که به صورتشان ماسک زده بودند خود را گروه  بونداک می نامیدند.انها پس از اینکه به شدت کتکم زدند مرا برهنه نمودند و به تیر چراغ برق با زنجیر بستند.به گزارش پارس ناز معلم 66 ساله که از فرصت استفاده کرده بود و چند عکس گرفت و سپس پلیس را در جریان گذاشت.مامورین پلیس با دستگاه برش زنجیر را پاره نمودند و فرد را جهت مداوا و تحقیقات بیشتر به بیمارستان انتقال دادند.