پارس ناز پورتال

تجاوز چند مرد به دختر 14 ساله در پارک! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
تجاوز چند مرد به دختر 14 ساله در پارک! (عکس)
 
پلیس تجاوز گروهی 6 مرد به یک دختر 14 ساله در پارک شهر سیدنی را به عنوان وحشتناک ترین تجاوز جنسی در چند سال اخیر توصیف کرده اند.حوالی ساعت 11 شب دختر جوان در ابتدا سعی به رهایی خود از دست متجاوزین می نماید ولی یکی از این 6 مرد او را به زمین زده و در حالیکه دستان او را با قدرت تمام در اختیار گرفته بود شرایط را برای تجاوز 5 مرد دیگر مهیا می کند.
 
تجاوز چند مرد به دختر 14 ساله در پارک! (عکس)
 
محل وقوع این جنایت وحشتناک در غرب سیدنی پارک

به گفته پلیس بعد از این اتفاق وحشتناک قربانی به زحمت فراوان و درحالیکه به هیچ عنوان از نظر جسمی و روانی وضعیت مناسبی نداشته و در شوک کامل بوده خود را به مرکز پلیس می رساند.در محل وقوع حادثه هیچ دوربین امنیتی که پلیس بتواند با استفاده از آن متجاوزین را شناسایی کند وجود ندارد با این همه پلیس خانه به خانه در جستجوی تصاویری است که احتمالا از طریق دوربین های امنیتی منازل ثبت شده باشد تا شاید از طریق آن بتواند به هویت متجاوزین پی ببرد.این دختر نوجوان متجاوزین را مردانی با ظاهری آفریقایی توصیف کرده است.

فرانشر