پارس ناز پورتال

کمک های خارجی را قطع کنید و به فکر مردم خود باشید

مجموعه : مجله خبری روز
کمک های خارجی را قطع کنید و به فکر مردم خود باشید
 
اخیرا برخی از نمایندگان کنگره بریتانیا از رئیس جمهور کشور خود خواهان قطع هر چه سریعتر کمکهای خارجی انگلستان به کشورهای خارجی شده اند.نمایندگان بر این باورند در شرایط کنونی که مردم خودشان بر اثر طوفان و سیلابهای مخرب در فشار به سر می برند بهتر است دولت به فکر مردم خود باشد تا کشورهای خارجی!
 

کمک های خارجی را قطع کنید و به فکر مردم خود باشید
 
وزارت توسعه روابط بین الملل پارلمان بریتانیا می گوید بهتر است دولت در خصوص نحوه کمکهای خارجی جدول زمان بندی شده مشخص نماید تا کشورها بتوانند کم کم روی پای خودشان بایستند.اخیرا دولت بریتانیا کمکهای خارجی خود را به 11 میلیارد پوند افزایش داده است.نمایندگان بر این باورند 0.7 درصد از بودجه ملی کشور صرف کمکهای خارجی به برخی کشورها مانند غنا،پاکستان و نیجریه می شود.