پارس ناز پورتال

نمایش مبتذل دانشجوی رشته هنر در ملا عام در لندن (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
نمایش مبتذل دانشجوی رشته هنر در ملا عام در لندن (عکس)
کلیتون پت دانشجوی طراحی و گرافیک کالج سنت مارتینز در یک اقدام بی شرمانه با دوست خود جلو انظار عمومی روابط جنسی برقرار نمود.دانشجوی 19 ساله تصمیم گرفت به روش متفاوت در گالری مرکزی لندن هنر خود را به نمایش بگذارد.پت می گوید هر کدام از همکلاسیهای او در مدرسه به روشی عفت خود را از دست داده اند من تصمیم گرفتم پس از 19 سال حفظ عفت انرا به روش متفاوت از دست بدهم.این کار در مدت عمر یک بار اتفاق می افتد و قابل تکرار نیست پس بهتر است جالب باشد.
 


او در حالی با پارتنر خود در گالری اورنج دوت دست به این اقدام بی شرمانه زد که قریب 100 نفر ناظر اقدام او بودند.او پروژه بی شرمانه خود را "هنر مدرسه عفت مرا ربود"نام گذاری نمود.پت در خصوص کارش به والدینش هیچ نگفت تنها موضوع را به استادان کالجش در میان گذاشت.به گزارش پارس ناز الکس شادی مدیر "فاین ارت"می گوید پروژه پت هیچ ربطی به کالج ندارد و کار او مورد تایید ما نیست.
 

نمایش مبتذل دانشجوی رشته هنر در ملا عام در لندن (عکس)
 
یکی دیگر از افراد به نام روف شارون فرگوسن می گوید برای من جای سوال است که این کار چه ربطی به هنر دارد!؟به نظر من روابط جنسی هدیه ای از سوی خداست و نباید اینطور بی ارزش شود.او به اتفاق پارتنر خود پس از فارغ شدن از ماجرا جلسه پرسش و پاسخ با افراد حاضر برگزار نمود و از افراد درخواست نمود احساس خود را در خصوص این کار بیان نمایند.