پارس ناز پورتال

تزریق هرویین و تجاوز به این دختر 16 ساله +عکس

مجموعه : مجله خبری روز
تزریق هرویین و تجاوز به این دختر 16 ساله +عکس
 
اریک میلبرگ که یک نژاد پرست هرویینی از ایلت یوتا امریکاست متهم به قتا و تجاوز به یک دختر 16 ساله است.این مرد در حالی که کاملا از مصرف هرویین در حالت مستی به سرمیبرده است به زور به خدمتکار 16 ساله خانه اش هرویین و متادون تزریق کرده و سپس به او تجاوز میکند و بعد از مرگ دختر او را با همکاری همسرش به یکی از روستاهای اطراف میبرد وانجا رها میکند.جنازه ی این دختر ۵ هفته بعد پیدا می شود.به گفته ی پلیس شهر زن این شخص هم در این تجاوز نقش داشته است.ولی برای گمراه کردن قاضی از او تقاضای طلاق کرده و از شوهرش شکایت میکند.
 

تزریق هرویین و تجاوز به این دختر 16 ساله +عکس
 
دادستان ادعا میکند که او توسط هرویینی که کاملا به صورت اجباری به او تزریق شده جانش را از دست داده سپس مرد او را در کیسه زباله می اندازد و او را در نواحی دور از شهر می اندازد.به گزارش پارس ناز او در ادامه می گوید: میلبرگ فرصت داشت که دختر را نجات دهد ولی بجای کمک کردن او را در کیسه میاندازد.میلبرگ با اتهام های زیادی مواجه است از بزار و اذیت کودکان تا تلاش برای نابودی جسد!جالب اینجاست که این زوج دو بچه هم دارند و الکسی نگون بخت را برای مراقبت از بچه ها استخدام کرده بودند.
 
مرد متجاوز در روز دستگیر شد
 

تزریق هرویین و تجاوز به این دختر 16 ساله +عکس
 
مرد متجاوز و همسرش
 

تزریق هرویین و تجاوز به این دختر 16 ساله +عکس
 
همسر متجاوز
 

تزریق هرویین و تجاوز به این دختر 16 ساله +عکس
 
 
 
اختصاصی پارس ناز