پارس ناز پورتال

زن عریان به پوتین رئیس جمهور روسیه حمله کرد +عکس

مجموعه : مجله خبری روز
زن عریان به پوتین رئیس جمهور روسیه حمله کرد +عکس
حمله یکی از فمنیست های برهنه اوکراینی به پوتین که با واکنش جالی پوتین همراه بود.پوتین بعد از این حمله به خبرنگاران گفت بیشتر از اینکه ترسیده باشم در حال نگاه کردن به ….! البته همانطور که در عکس مشخص است صدر اعظم المان به شدت ترسیده است.