پارس ناز پورتال

کشیش مار گیر عاقبت جان باخت (عکس)

کشیش مار گیر عاقبت جان باخت (عکس)
فرد روحانی اهل کنتاکی امریکا در کنار کارهای تبلیغی خود به نگهداری مار در خانه می پرداخت.بر اساس بهایات انجیل افرادی که مار در خانه نگهداری می نمایند مورد لطف و رحمت پروردگار می باشند.جیمی کوتس بر اساس این اصل دینی علاوه بر کار مبلغی مارهای سمی را در خانه نگهداری می نمود.او قبلا چندین بار از سوی مارها نیش زده شده بود.حتی یکی از انگشتان او به خاطر نیش مار قطع شده بود.هنگامی که اخرین بار مار زنگی او را نیش زد از مراجعه به بیمارستان خودداری نمود و در کمتر از یک ساعت جان خود را از دست داد.پیروان او نیز علاقه چندانی جهت درمان نزد پزشک ندارند.در بسیاری از ایالات امریکا نگهداری مار غیرقانونی است.اما برخی مذاهب نگهداری مار را در خانه نشان دینداری افراد می دانند.
 

 

کشیش مار گیر عاقبت جان باخت (عکس)