پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

چند هزار نفر برهنه در انتظار تکه چوب شانس (عکس)

چند هزار نفر برهنه در انتظار تکه چوب شانس (عکس)

چند هزار نفر برهنه در انتظار تکه چوب شانس

همه ساله در چنین روزی معبد سدایجی ژاپن مملو از عاشقانی است که جهت دریافت چوب شانس مشرف می شوند.همه ساله در چنین روزی فستیوال هاداکا ماتسوری معروف به جشنواره برهنگان در معبد ایالت اوکایامای ژاپن برگزار می گردد.

چند هزار نفر برهنه در انتظار تکه چوب شانس (عکس)

مردان در حالی که تنها با یک لنگ در معبد حضور می یابند در انتظار پرتاب تکه چوب 4 سانتی از سوی کشیش کلیسا می باشند.هنگامی که چوب پرتاب می شود افراد نهایت سعی خود را می نمایند تا چوب شانس به دست انها برسد.ژاپنی ها بر این عقیده اند کسانی که بتوانند چوب شانس را به دست بیاورند سال خوب و خوشی را خواهند داشت.

 

 

اختصاصی پارس ناز