پارس ناز پورتال

تبلیغات

آیرینا شایک نامزد رونالدو و دوست صمیمی ایرانی اش +عکس

آیرینا شایک نامزد رونالدو و دوست صمیمی ایرانی اش +عکس
 
دوستی صمیمی شایک علی کاووسی دوست و مدیر برنامه های آیرینا شایک مانکن معروف روسی و "نامزد رونالدو" است.
 

آیرینا شایک نامزد رونالدو و دوست صمیمی ایرانی اش +عکس
 

آیرینا شایک نامزد رونالدو و دوست صمیمی ایرانی اش +عکس
 

آیرینا شایک نامزد رونالدو و دوست صمیمی ایرانی اش +عکس
 
 
 
جهان ورزش