"> مشکل شیر دادن خانم به فرزند در امتحانات نهایی دانشگاه

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

مشکل شیر دادن خانم به فرزند در امتحانات نهایی دانشگاه

مشکل شیر دادن خانم به فرزند در امتحانات نهایی دانشگاه
مادر 25 ساله اهل جکسون ویل فلوریدا در حال دادن آخرین امتحان نهایی دانشگاه بود.متاسفانه زمان امتحان او مصادف با زمان خواب فرزندش شده بود.او فرزند خود را در اتاقی دیگر خوابانده بود.در اخرین دقایق امتحان فرزند خردسال او بیدار شد و گرسنه شده بود.خانم مابری با ارائه گواهی پزشکی از ناظرین امتحان درخواست شیر دادن فرزندش را نمود.اما مسولین دانشگاه با درخواست او به خاطر رعایت آرامش جلسه مخالفت نمودند.
 

 
خانم مابری در این خصوص اظهار می دارد رفتار مسولین خلاف مقررات پزشکی است.من مجبور بودم در ان لحظه فرزندم را شیر دهم.به گزارش پارس ناز به خاطر اینکه زمان شیردهی فرزندم فرا رسیده بود.من تعجب می نمایم مسولین حتی برای بچه های معلول محیط جداگانه برای برگزاری امتحان فراهم می نمایند ولی برای یک مادر جهت شیر دادن فرزندش این همه سخت گیری می نمایند.این اصلا منصفانه نیست.
 

مشکل شیر دادن خانم به فرزند در امتحانات نهایی دانشگاه
 
 

اختصاصی پارس ناز