پارس ناز پورتال

تبلیغات

آرزوهای جالب این مرد 68 سانتی متری +(عکس)

آرزوهای جالب این مرد 68 سانتی متری +(عکس)
ادوارد هرناندز ساکن کلمبیا 28 سال سن و قدش 68 سانتی متر می باشد.پس از فوت پینگ پینگ در چین او لقب کوچکترین مرد جهان را به دست اورد.اما بازار رقیبان زیاد شد و تنها شش هفته عنوان را در اختیار داشت و فردی دیگر از نپال به نام خاگندرا تاپا مگار نام خود را در گینس به عنوان کوچکترین مرد جهان به ثبت رساند.ادوارد از ارزوهایش می گوید.او می گوید دوست دارد مزرعه داشته باشد و صاحب زن و زندگی گردد و بتواند ماشین جیپی برای خودش داشته باشد.شاید این ارزوهای دست یافتنی باشند اما برای ادوادز رسیدن به ارزوها مثل این است که بخواهد قصری از الماس در ماه بسازد.
 

 

آرزوهای جالب این مرد 68 سانتی متری +(عکس)
 

آرزوهای جالب این مرد 68 سانتی متری +(عکس)
 

آرزوهای جالب این مرد 68 سانتی متری +(عکس)
 
 
 
اختصاصی پارس ناز