پارس ناز پورتال

زایمان یک خانم در وسط خیابان در شهر نیویورک (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
زایمان یک خانم در وسط خیابان در شهر نیویورک (عکس)
یک زن نیویورکی که در وسط خیابانی در منهتن نیویورک متوجه میشود که دردش شدید شده است تقاضای امبولانس و پلیس میکند ولی به نظر می رسد که خیلی دیر شده بوده و او مجبور میشود در وسط خیابان زایمان کند.هنگامی که اطرافیان وضعیت زن را می بینند برای او تاکسی میگیرند ولی خیلی دیر شده بود و زن در همان جا دراز میکشد و وضع حمل میکند.با توجه به هوای سرد نیویورک بعد از بیرون امدن دختر بچه چند نفر به کمک دختر بچه می ایند تا لباس مناسب و گرم دور او بپیچند.او و دخترش بلافاصله به بیمارستان لنوکس برده میشوند و هم اکنون در سلامتی کامل به سر میبرند.
 

 

زایمان یک خانم در وسط خیابان در شهر نیویورک (عکس)
 

زایمان یک خانم در وسط خیابان در شهر نیویورک (عکس)
 

زایمان یک خانم در وسط خیابان در شهر نیویورک (عکس)
 

زایمان یک خانم در وسط خیابان در شهر نیویورک (عکس)