پارس ناز پورتال

پدیده نادر طبیعی در آسمان این شهر از خلق نور (عکس)

پدیده نادر طبیعی در آسمان این شهر از خلق نور (عکس)
شب گذشته قسمتهای مختلفی از اسمان بریتانیا من جمله ایالت ایسکس،نورفولک و ولز جنوبی به صحنه هایی تماشایی تبدیل شده بود.این پدیده رنگین موسوم به "شفق قطب شمالی" است.بسیاری از افراد این صحنه های زیبا را عکسبرداری نمودند و در فضای مجازی منتشر نمودند.یکی از افراد به نام جین مکلنان می گوید:این صحنه بهترین شاهکار خلق نور در گیرلوچ بود.من تا کنون چنین پیده ای ندیده بودم.خیلی شانس اوردم که این پدیده را از نزدیک تماشا نمودم.این پدیده نادر و خیره کننده زمانی به وقوع می پیوندد که ذرات باردار الکتریکی وارد جو زمین می شوند.
 

 

پدیده نادر طبیعی در آسمان این شهر از خلق نور (عکس)
 

پدیده نادر طبیعی در آسمان این شهر از خلق نور (عکس)
 

پدیده نادر طبیعی در آسمان این شهر از خلق نور (عکس)