پارس ناز پورتال

شوهر یابی تلفنی بیوه 58 ساله اورژانس را کلافه کرد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
شوهر یابی تلفنی بیوه 58 ساله اورژانس را کلافه کرد (عکس)
پیرزن 58 ساله به اورژانس زنگ زد و در مورد وضعیت ماشینش با اپراتور صحبت می نمود.یک دفعه موضوع صحبتش را عوض نمود و اظهار نمود چنیدن سال است بدون شوهر زندگی می نماید و اکنون نیاز اساسی به شوهر دارد.هنگامی که نیروهای اورژانس جهت پیگیری اوضاع به خانه پیرزن رفتند خانم "ماریا مونتزکولون"خود را در اغوش یکی از افسران انداخت و از انها تقاضای بی شرمانه کرد.
 

 
رندی رو به افسر پلیس کرد و گفت من چندین سال است شوهر ندارم لطفا کمکم کنید.به گفته افسر اورژانس  خانم به لحاظ روانی به علت شرب خمر بیش از حد در تعادل خوبی نبوده است.یک ساعت پس از بازگشت نیروها مجددا پیرزن به اورژانس زنگ زد و از اینکه افرادشان نتوانسته اند ارزوی او را براورده نمایند شکایت کرد.