پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

اقدام شگفت انگیز این زوج عجیب هندی (عکس)

اقدام شگفت انگیز این زوج عجیب هندی (عکس)
این زوج هندی با کمک همدیگر تردستی هایی را در کل کشور هند انجام می دهند که باعث حیرت و تعجب مردم می شود.آنها تنها از راه همین کارها پول درمی آورند.و به گفته خودشان روزی بیش از 8 ساعت تمرین می کنند.تردستی هایی که این زوج انجام می دهند به قدری خطرناک است که کوچکترین بی احتیاطی ای ممکن است جان آنها را به خطر بندازد.
 

 
زن هندی می گوید که دوست دارم قوانین را بشکنم و در همه حال پیرو شوهرم باشم.همچنین میگوید که عاشق شهرت است و از این راه به شهرت فراوانی خواهد رسید.و اما مرد هندی بیان کرده است که تمام تردستی هایش را روی زن و بچه هایش انجام می دهد چرا که به خودش ایمان دارد و مطمئن است که خطری آنها را تهدید نخواهد کرد.این زوج جوان می خواهند که کارهایشان را در خارج از مرزهای هند هم به نمایش بگذارند.
 

اقدام شگفت انگیز این زوج عجیب هندی (عکس)
 

اقدام شگفت انگیز این زوج عجیب هندی (عکس)
 

اقدام شگفت انگیز این زوج عجیب هندی (عکس)
 

اقدام شگفت انگیز این زوج عجیب هندی (عکس)
 

اقدام شگفت انگیز این زوج عجیب هندی (عکس)
 
 
 
منبع:باشگاه خبرنگاران