پارس ناز پورتال

روش عجیب اعتراض به رای دادگاه (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
روش عجیب اعتراض به رای دادگاه (عکس)
مرد 35 ساله در مرکز کاردیف برای مدتی خیابانها را بست.پلیس ولز جنوبی به محض دریافت خبر از شهروندان مبنی بر اینکه مردی قصد اعدام خود را در مرکز کاردیف دارد فورا دست به کار شدند.پلیس در وهله اول تمامی خیابانهای منتهی به مرکز کاردیف را بست.خانم مرد 35 ساله می گوید به خاطر حضانت فرزندان و عدم کفایت شوهرم در سرپرستی فرزندان در دادگاه حضور یافتیم.شوهرم در دادگاه محکوم شد.جلسه دادگاه ادامه داشت.
 

 
یکباره شوهرم براشفت و گفت نیاز به چند لحظه تنفس دارد و دادگاه را ترک نمود.پس از گذشت چند لحظه متوجه شدم او از دادگاه بیرون رفته است.هنگامی که به خانه رسیدم جلو منزلمان شلوغ شده بود.شوهرم از رای دادگاه به شدت عصبانی شده بود.به همین خاطر طنابی به خود بسته بود و قصد اعدام نمودن خود را داشت.پلیس ضمن گفتگو با متهم او را متقاعد نمود و از پنجره کنار رفت و همه چیز به خوبی تمام شد.لحظاتی بعد مرد در حین سلامتی در تویتر پستی با این عنوان"مرد اعدامی در مرکز کاردیف نجات یافت"را منتشر نمود.