پارس ناز پورتال

تجاوز جنسی عکاس قلابی به دختران جوان و زیبا

مجموعه : مجله خبری روز
تجاوز جنسی عکاس قلابی به دختران جوان و زیبا
 یک مرد 29 ساله که خود را بجای عکاس مد جا می زد بخاطر حمله و تجاوز به دختر بچه ها در بلژیک دستگیر شد. متهم دختران کوچکتر از ۱۶ سال را با هدف عکس انداختن از آنها به خودرویش می برد و در آنجا آنها را مورد حمله و تجاوز قرار می داد که البته چندین نفر از قربانیان توانستند زود از چنگ عکاس قلابی در بروند.قربانیان همگی مشخصات یکسانی از آن مرد و آنچه برایشان اتفاق افتاده بود به پلیس ارائه دادند.
 
 
پلیس به کمک شهادت قربانیان توانست عکاس قلابی را دستگیر کند ، ولی وی حقایق را انکار کرد.تا کنون چهار قربانی برای شکایت از این مرد به پلیس مراجعه کرده اند ولی همچنان امکان دارد شمار قربانیان و شاکیان این پرونده افزایش پیدا کند. دادگستری از قربانیان احتمالی خواسته تا هرچه زودتر با پلیس منطقه ای تماس بگیرند.
 
 
 
جام
 
 
 
 
 
a