پارس ناز پورتال

عکسهای تفاوت بین دوقلوهای سیگاری و غیر سیگاری

عکسهای تفاوت بین دوقلوهای سیگاری و غیر سیگاری
در این تصاویر دوقلوهایی را مشاهده می‌کنید که یکی از آنها سیگارمی‌کشد و دیگری سیگار نمی‌کشد.اثرات سیگار کشیدن در پیری پوست فرد سیگاری نشان داده می‌شود.این چهره‌ها در مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی منتشر شده است.
 
قل سمت راست ۱۴ سال سیگار کشیده است.
 

قل سمت چپ ۱۷ سال سیگار کشیده است.
 
عکسهای تفاوت بین دوقلوهای سیگاری و غیر سیگاری
 
قل سمت راست ۲۹ سال سیگار کشیده برخلاف خواهرش که سیگاری نیست.
 
عکسهای تفاوت بین دوقلوهای سیگاری و غیر سیگاری
 
قل سمت راست سیگاری است برخلاف سمت چپ که سیگار نمی‌کشد.
 
عکسهای تفاوت بین دوقلوهای سیگاری و غیر سیگاری
 
 
فارس