پارس ناز پورتال

تبلیغات

بوسه گرفتن مار از این زن زیر لحاف (+عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
بوسه گرفتن مار از این زن زیر لحاف (+عکس)
 
مادر جوانی اهل روستای گوردبریج واقع در ایالت فیفی در ساحل اسکاتلند شرقی می گوید هنگامی که صبح از خواب بیدار شدم چیزی را روی سینه ام احساس نمودم.فکر کردم بچه هام به شوخی چیزی روی سینه اام قرار دادند به همین خاطر زیاد مساله را جدی نگرفتم.تا اینکه حرکتی را روی بدنم احساس کردم.کمی لحاف را کنار زدم  با مار بلندی  روی سینه ام مواجه شدم.
 

بوسه گرفتن مار از این زن زیر لحاف (+عکس)
 
از ترس جرات نفس کشیدن نداشتم.یکباره جیغی سر دادم و لحاف را از روی تخت پرت کردن انطرف.اما در ناحیه سینه سوزشی احساس کردم .کرست خود را پایین زدم.اثر نیش مار بود.با خود گفتم الان است که بمیرم.در همین خیال و افکار بودم که پسرم را مشاهده نمودم که در ان موقعیت خطرناک دارد از من عکس می گیرد.چند لحظه بعد همسایه دیوار به دیوارمان اقای گارت نیون از جیغی که من کشیده بودم فورا خودش را به خانه ما رساند.
 
هنگامی که سر رسید به من اطمینان داد که مار متعلق به اوست و نیش از سمی نیست.خانم کارولین می گوید نفس راحتی کشیدم هنگامی که خبر غیرسمی بودن مار را شنیدم.گارت 21 ساله می گوید از شش ماه پیش مار را گم کردم و انرا جایی ندیدم.تا کنون کسی را نیش نزده است و با جیغ شما خودم را فورا به این جا رساندم.پسر خانم کارولین گریفین عکس گرفته شده از مادرش را در فضای مجازی منتشر نمود.