پارس ناز پورتال

جوان 24 ساله با عنکبوتی درشت در صورت (+عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
جوان 24 ساله با عنکبوتی درشت در صورت (+عکس)
جوان 24 ساله به جرم دزدیدن دوست دختر خود عاقبت در چنگال پلیس گیر افتاد.اریک ارتز از شهر دیتون فلوریدا در ماه فوریه دوست دختر خود را مورد ازار و اذیت قرار می دهد و هنگامی که می فهمد مورد تعقیب است پا به فرار می گذارد.با انتشار تصاویر ارتز مکانهای فرار او محدود می گردد و عاقبت در چنگال قانون گرفتار می شود.اتز در خصوص عنکبوت روی صورتش به مجله خبری دیتونا بیچ می گوید:او به خاطر اینکه بر ترسش از عنکبوت غلبه نماید دست به این کار زده است.ارتز می افزاید هر کسی از عنکبوت می ترسد.من خواستم بدین ترتیب بر ترسم غلبه نمایم و دیگر از ان وحشتی نداشته باشم.او هنگامی که اخرین بار سعی داشت نامزدش را متقاعد کند که از شکایتش صرفنظر نماید توسط پلیس دستگیر شد.