پارس ناز پورتال

شعر بامزه و طنز برای عید نوروز

مجموعه : مطالب طنز
شعر بامزه و طنز برای عید نوروز

شعر بامزه و طنز برای عید نوروز
 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد  /    کاسب پیر دگر باره جوان خواهد شد!

من و تو غمزده از این همه خرج شب عید       /     لیکن او صاحب یک سود کلان خواهد شد

موسم دلخوری و گیجی آن اهل حقوق    /      وقت بشکن زدن پیشه وران خواهد شد

حرف عیدی نزنی پیش خسیس الدوله / که کند سکته و درخاک نهان خواهد شد

اول عید ، حقوق من و تو نفله شود / سرمان باز دچار دَوران خواهد شد

باز ذکر « چه کنم ، آی چه کنم » می گیریم / قلبمان نیز دچار ضربان خواهد شد

مخمان سوت زد از قیمت شیرینی جات / کم کمک قیمت آن ، قیمت جان خواهد شد

مرد در « خانه تکانی » شده شاگرد زنش / دم عید است و چنان رفتگران خواهد شد

از هجوم فک و فامیل فلان شهر به « ده » / چون هتل ، خانه ی مشدی رمضان خواهد شد

 
 
 
مطالب مرتبط :