پارس ناز پورتال

عکسهای پدرام کریمی و همسرش مجری برنامه تلویزیونی

عکسهای پدرام کریمی و همسرش مجری برنامه تلویزیونی
 
عکسهای پدرام کریمی و همسرش مجری تلویزیون
 
پدرام کریمی متولد 29 تیر 1355 در شهر تهران می باشد ، دارای مدرک کارشناسی ادبیات نمایشی و قدی 190 سانتی متری است . او در حال حاضر مجری برنامه تلویزیونی امروز هنوز تموم نشده شبکه یک سیما می باشد.
 

عکسهای پدرام کریمی و همسرش مجری برنامه تلویزیونی
 

عکسهای پدرام کریمی و همسرش مجری برنامه تلویزیونی
 

عکسهای پدرام کریمی و همسرش مجری برنامه تلویزیونی
 

عکسهای پدرام کریمی و همسرش مجری برنامه تلویزیونی