پارس ناز پورتال

عکس بوسه خداحافظی زرافه با صاحب در حال مرگش!!

عکس بوسه خداحافظی زرافه با صاحب در حال مرگش!!
مرد هلندی که 54 سال سن دارد اکثر دوران زندگیش را در یک باغ وحش در هلند و در کنار زرافه ها گذرانده است.حالا این مرد یک سرطان کشنده گرفته است و خواسته است که اخرین دقایق خود را با زرافه ها ودر کنار انان بگذراند.او که بین همکارانش ماریو صدا زده میشود در دوران زندگیش از هیچ تلاشی برای این باغ وحش بخصوص قفس زرافه ها دریغ نکرده است.رییس باغ وحش میگوید که وقتی با تخت ماریو را به قفس بردیم تمام زرافه ها او را شناختند و وقتی که حال بد او را دیدند دست از بازی و خوردن برداشتند و به دور او جمع شدند و حتی یکی از ان ها گونه ی ماریو را بوسید.
 

 

عکس بوسه خداحافظی زرافه با صاحب در حال مرگش!!