پارس ناز پورتال

عکس های پرنده هایی که از کاغذ درست شده اند

عکس های پرنده هایی که از کاغذ درست شده اند
یوهان Scherft هنرمند با استعداد هلندی این پرنده  های واقع گرا را با کاغذ خلق کرده است.او مدل های سه بعدی اش را نقاشی و رنگ کرده تا شبیه پرنده های واقعی شوند.