پارس ناز پورتال

خانم ملکه زیبای هلند! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
خانم ملکه زیبای هلند! (عکس)
ملکه هلند که در کنفرانس امنیت هسته ای در هلند شرکت کرده بود کاملا مشخص بود که نظر بسیاری رو به خودش جلب کرده بود.همسر او ویلیام الکساندر پادشاه هلند است و به همراه همسرش در این کنفرانس و مراسم شام بعد از ان در کاخ سلطنتی شرکت کرد.او و همسرش قبل از شروع مراسم با تمام مهمانان از جمله اولاند رییس جمهور فرانسه دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان و اوباما دیدار کرد.

در عکس هایی که از این ملاقات ها پخش شده است نکات جالبی به چشم میخورد.هر سه رییس جمهور در حالی که با ویلیام الکساندر در حال دست دادن هستند با نگاهی جالب در حال نگاه ملکه ۴۰ ساله هستند.در مراسم شام هم او در کاخ سلطنتی در حالیکه همگی نشسته بودند نقاشی های ساختمان را به مهمانان نشان داد و درباره ان ها توضیحاتی داد.

 

 

خانم ملکه زیبای هلند! (عکس)
 

خانم ملکه زیبای هلند! (عکس)