پارس ناز پورتال

اقدام بی شرمانه مادری که بکارت دختر خود را فروخت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
اقدام بی شرمانه مادری که بکارت دختر خود را فروخت (عکس)
یک دختر اهل کشور کمبوجیه که در 12 سالگی به زور مادر بکارت خود را میفروشد اکنون بعد از 5 سال از گذشته و وضعیت بد کنونی کمبوجیه می گوید.اسم این دختر داری کلو است و در مصاحبه ای با سایت Marie Claire گفته است که وقتی فقط 12 ساله بوده است مادرش او را برای یک شب به یک مرد پولدار و بانفوذ میفروشد تا خرج و بدهی پدرشان که در شرطبندی بالا اورده بود را صاف کنند.
 
 

مادر میگوید که تمام روز به بدهی فکر میکردم و شاکی ها مرا به مرگ تهدید کرده بودند.در ان موقع (5 سال پیش) من فقط 1 دلار در روز در می اوردم!این گونه بود که من مجبور شدم کاری را بکنم که نمیخواستم و دخترم را برای یک شب به ان مرد فروختم! در کشور کمبوجیه  فرهنگ تاویی حکمفرماست.در این باور مردم اعتقاد دارند که برقرار کردن ارتباط جنسی با دختران باکره طول عمر را زیاد می کند.
 
اقدام بی شرمانه مادری که بکارت دختر خود را فروخت (عکس)

دختر گفت: مردان برای این که از باکره بودن ما مطمئن باشند ابتدا مارو نزد دکتر میبرند و این موضوع را بررسی میکنند.بعضی از کسانی که در همین تجارت هستند دخترانی که زیر دستشان هستند را بعد از اینکه فروخته میشوند و پرده بکارت خود را از دست میدهند دوباره بازپروری میکنند تا دوباره بتوانند ان ها را بفروشند.