پارس ناز پورتال

ساخت تانکی که می تواند مخفی شود (عکس)

ساخت تانکی که می تواند مخفی شود (عکس)
یک شرکت تسلیحاتی لهستانی موفق به ساخت نسل جدیدی از تانک های استتار شونده ساخته است که میتواند با توجه به پوشش سطحی و اشعه مادون قرمز تانک را کاملا محو کند.PL0-01 فعلا در مرحله ازمایش است و ۳۵ تن وزن دارد و گنجایش ان ۳ نفر است.این تانک با استفاده از پوشش هوشمند خود میتواند شکل ظاهری خود را از فواصل دور تغییر دهد تا وقتی که دشمن از دور به ان نگاه میکتد شبیه ماشین سواری یا هر چیز دیگر به نظر برسد.

این تانک ۳۵ تنی توسط شرکت لهستانی Obrum  و با همکاری شرکت تسلیحاتی BAE ساخته شده است.اما پروسه ای که این تانک کار میکند تا تغییر ظاهر دهد بدین شکل است:سطح این تانک از پوشش هوشمندی ساخته شده است که به حرارت و دما حساس است و هنگامی که دمای ان بالا میرود پوشش نمایان و وقتی که دما پایین می اید سطح مخقی میشود.این تغییر دما توسط مادون قرمز انجام میشود تا توسط ان بتوان تانک را به هر شکلی در اورد.

 
 
ساخت تانکی که می تواند مخفی شود (عکس)