پارس ناز پورتال

گروگانگیری این دختر با ساطور در کشور چین (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
گروگانگیری این دختر با ساطور در کشور چین (عکس)
در جنوب شرقی چین یک دختر درحالی که پیاده روی میکرد ناگهان توسط یک مرد ساطور بدست مورد حمله قرار میگیرد و گروگان گرفته می شود.او در حالی که ساطور را بر روی گردن دختر بیچاره گذاشته بود شدیدا تهدید میکرد که گردن او را میبرد نکته جالب در این گروگان گیری خونسردی بسیار زیاد دختر بود که هیچ حالت خاصی در صورت او نمایان نبود. پلیس سعی میکند که با او صحبت و گفتگو کند ولی او وارد گفتگو نمیشود و پلیس هم مجبور میشود از پشت او را غافلگیر کنند و او را بگیرند که در این حمله دست یک پلیس لباس شخصی اسیب میبیند. هنوز مشخص نشده است که انگیزه او برای گروگان گیری این دختر چه بوده است؟
 
 
گروگانگیری این دختر با ساطور در کشور چین (عکس)
 
گروگانگیری این دختر با ساطور در کشور چین (عکس)
 
گروگانگیری این دختر با ساطور در کشور چین (عکس)
 
گروگانگیری این دختر با ساطور در کشور چین (عکس)
 
گروگانگیری این دختر با ساطور در کشور چین (عکس)