پارس ناز پورتال

شکنجه این بچه چینی توسط مادر سنگدلش +عکس

مجموعه : مجله خبری روز
شکنجه این بچه چینی توسط مادر سنگدلش +عکس
مادر بی رحم چینی برای آنکه پسر 6 ساله اش تکالیف مدرسه را انجام نمی داده با سیم او را مورد ضرب و شتم قرار می داده است.گفته شده پلیس این مادر سنگدل چینی را بازداشت کرده است.رسانه های چینی گزارش دادند که هفته پیش نیز خانواده ای برای تنبیه پسر 24 ساله شان برای بازدارندگی او از سرقت فرزندشان را به تخت زنجیر کرده بودند.

شکنجه این بچه چینی توسط مادر سنگدلش +عکس