پارس ناز پورتال

تصاویری از دستی کردن عقاب ها در مغولستان

تصاویری از دستی کردن عقاب ها در مغولستان
عکاس 24 ساله Asher Svidensky با هدف مستند سازی به مغولستان سفر کرده است و عکس های جالبی از یک سنت قدیمی در این کشور گرفته است. مردم سنتی مغولستان با اهلی کردن عقاب ها از آن ها برای شکار حیوانات کوچکتر استفاده می کنند و از این طریق غذای خود را تعمین می کنند. در این عکس ها دختری ۱۳ ساله را در کنار یک عقاب اهلی شده می بینید.
 
 
تصاویری از دستی کردن عقاب ها در مغولستان
 
تصاویری از دستی کردن عقاب ها در مغولستان
 
تصاویری از دستی کردن عقاب ها در مغولستان
 
تصاویری از دستی کردن عقاب ها در مغولستان