"> بلندترین زوج دنیا این دو نفر هستند (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بلندترین زوج دنیا این دو نفر هستند (عکس)

بلندترین زوج دنیا این دو نفر هستند (عکس)
وین و لوری هالکوییست بلندترین زن و شوهر زنده جهان هستند.این دو در استاکتون کالیفرنیا زندگی می کنند.هر دوی آنها قدی برابر با ۴۰۷٫۴ سانتی متر دارند که قد وین برابر است با ۲۰۹ سانتی متر و قد همسرش رونی برابر است با ۱۹۸ سانتی متر و فرزندی نیز ندارند.رکورد قبلی بلندترین زن و شوهر زنده جهان متعلق بود به زن وشوهر انگلیسی به نام های کیشا و ویلکو ون کلیف بولتون که هر دو قدی برابر با ۴۰۴٫۷ سانتی متر داشتند.
 
 
بلندترین زوج دنیا این دو نفر هستند (عکس)