پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

دختری که از زمان تولد شبیه دلقکها بوده!!

دختری که از زمان تولد شبیه دلقکها بوده!!

این دختر بچه از ابتدای تولد دارای عارضه مادر زادی بود. دماغش مثل دماغ دلقک ها قرمز رنگ بود. او طی سالها ، چندید بار عمل جراحی برای بهبود وضعش انجام داده است.
دختری که از زمان تولد شبیه دلقکها بوده!!
دختری که از زمان تولد شبیه دلقکها بوده!!
دختری که از زمان تولد شبیه دلقکها بوده!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لوازم آرایشی