پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دو عکس بسیار خنده دار و جالب

دو عکس بسیار خنده دار و جالب

آیتم عجیب و غریب مسابقات قویترین مردان در کانادا

در یکی از آیتم های این مسابقه جالب، شرکت کنندگان می بایست ۲۲ زن با وزن بیش ۲۰۰۰ پوند را بلند کرده و به صورت تعادلی نگه دارند…

این هم جدید ترین شیوه گدایی

دو عکس بسیار خنده دار و جالب