پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

فردی که از دیوار راست بالا می رود

فردی که از دیوار راست بالا می رود
 
ما تا به حال افراد زیادی را دیده ایم که برای فرار از پرداخت مبلغی جهت ورود ترفندهای مختلفی را به کار میبرند اما صعود از یک دیوار 21 متری کار آسانی نیست.
به گزارش پارس ناز،"ماجی" با بالا رفتن از دیوار 21 متری و تقریبا غیر قابل دسترس قلعه ای در شرق چین،هم موجب حیرت تماشاچیان شد و هم از پرداخت ورودی قلعه فرار کرد.
 
جی که بدون هیچگونه وسیله محافظ و یا طنابی از این دیوار بالا رفته بود به گردشگرانی که در آن جا حضور داشتند،گفت:از بچگی در این مکان بزرگ شده و تا به حال برای ورود پولی پرداخت نکرده است.
 
اما این کار باعث شد تا گردشگران دیگری نیز سعی کنند تا از این دیوار بالا بروند که همین موجب سقوط دو نفر و شکسته شدن پاهایشان شد و دو نفر دیگر نیز توسط پلیس نجات پیدا کردند.