پارس ناز پورتال

عکس های جسیکا آلبا و همسرش

عکس های جسیکا آلبا و همسرش
عکس های جدید جسیکا آلبا
جسیکا در مصاحبه ای کوتاه با این عنوان کرده است که من و همسرم از تولد دخترمان بسیار خوشحال هستیم و من تصمیم دارم مدتی به دور از جامعه و کار مدتی با خانواده سپری کنم.