پارس ناز پورتال

عکس هایی دیدنی از کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد

مجموعه : رژیم و تغذیه
عکس هایی دیدنی از کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد
به گزارش پارس ناز جیمز 26 ساله از تکزاس در سال گذشته بیش از 350 کیلوگرم وزن داشته است. او با کمک مربی خود کریس پاول (Chris Powell) توانسته در یک سال 150 کیلو از وزن خود را کم کند.
عکس هایی دیدنی از کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد