پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

توصیه های مهم و مفید در زندگی

توصیه های مهم و مفید در زندگی
 

Three things in life that, once gone, never come back

 

Time

 

 

Words

 

 

Opportunity

 

سه چیز در زندگی که بگذرد و هرگز بر نمیگردد:

 

زمان

 

واژه ها

 

فرصت

 


Three things in life that may never be lost

 

Peace

 

 

Hope

 

 

Honesty

 

 

سه چیز در زندگی که هیچ وقت از بین نمی رود:

 

صلح

 

امید

 

صداقت

 


Three things in life that are most valuable    

 

Love

 

 

Self – Confidence

 

 

Friends

 

 

سه چیز که در زندگی بسیار ارزشمند هستند:

 

عشق

 

اعتماد به نفس

 

دوستان

 


Three things in life that are never certain

 

Dreams

 

 

Success

 

 

Fortune

 

 

سه چیز که هیچ وقت قطعی نیستند:

 

رویاها

 

موفقیت

 

آینده

 


Three things that make a man/woman

 

Hard work

 

Sincerity

 

 

Commitment

 

 

سه چیز که زن / مرد را می سازد:

 

زحمت

 

درستی

 

تعهد

 


Three things in life that can destroy a man/woman

 

Alcohol

 

 

Pride

 

 

Anger

 

 

سه چیز که زن / مرد را نابود می کند:

 

الکل

 

غرور

 

عصبانیت

 


Three things in life that, once lost, hard to build-up

 

Respect

 

 

Trust

 

 

Friends

 

 

سه چیز که هنگامیکه از بین رفت سخت افزایش میابد:

 

احترام

 

اعتماد

 

دوستان

 


Three things in life that never fail

 

True Love

 

 

Determination

 

 

Belief

 

 

سه چیز که هرگز شکست نمی خورد:

 

عشق حقیقی

اراده
                                                             اعتقاد
 
 

مطالب جنجالی سایت

دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
مشاهده بیشتر