پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بزرگترین مسابقات مچ اندازی بین دختران و پسران

۲۱۴ شرکت کننده در یک رویداد که توسط سرویس لیگ پسران از دبیرستان استاپلس -Staples در وستپورت -Westport از ایالت کانکتیکات – Connecticut در آمریکا برگزار شده بود با مچ انداختن توانستند رکورد بیشترین مردم در حال مچ انداختن را از آن خود کنند.
 
 
 
 

مطالب جنجالی سایت

این مرد هیچ رابطه جنسی با خانمش نداشت همسرش آلت تناسلی او را برید
این مرد هیچ رابطه جنسی با خانمش نداشت همسرش آلت تناسلی او را برید
مشاهده بیشتر