پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

گلادیاتور ها شصت بالا یا شصت پایین + عکس

همه شما تا حدی به گلادیاتورها آشنا هستید و می دانید که در در ابتدا جنگهایشان دو نفر از هر لشگر به میدان می آیند تا روح گلادیاتوری خود را آشکار سازند.ولی رومی ها برای خود میدانی می ساختند که گلادیاتورهایی که خود را برتر می دانستند در آن مکان به جدال می پرداختند.ولی این گلادیاتورها برای کشتن رقیب خود از شصت های مردم کمک می گرفتند.به این دلیل که فریادهای زیادی از سوی مردم به گوش می رسید و گلادیاتور سر در گم می شد.
گلادیاتور زمانی که حریفش را به خاک می زند از مردم می خواهد که درباره او تصمیم بگیرند.
 

گلادیاتور ها شصت بالا یا شصت پایین + عکس 

در واقع مردمان بودند که سرنوشت حریف شکست خورده را با شصت انگشت هایشان مشخص می کردند.شصت روبه بالا  پایین که نشانه قلب بود به این معنا بود که گلادیاتور باید شمشیرش را روی قلب او بگذارد و این یعنی کشتن.
و شصت رو به پایین  بالا نشانه این بود که شمشیر خود را باید روی زمین بگذارد و از کشتن دست بردارد.

 

 

مطالب جنجالی سایت