پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی از حرکات آموزشی به زنان پلیس در افغانستان

این گروه از زنان افغان پس از یک دوره آموزشی هشت هفته ای از مرکز آموزشی پلیس "انصار ۶۰۶" در هرات فارغ التحصیل می شوند.در این مجموعه عکس هایی از تمرین های این زنان پلیس می بینید. …

به گزارش پارس ناز این گروه از زنان افغان پس از یک دوره آموزشی هشت هفته ای از مرکز آموزشی پلیس "انصار ۶۰۶" در هرات فارغ التحصیل می شوند.در این مجموعه عکس هایی از تمرین های این زنان پلیس می بینید.