پارس ناز پورتال

تبلیغات

عکسهای دختری دو ساله که یک مانکن پولدار شده

عکسهای دختری دو ساله که یک مانکن پولدار شده
ایرا بروان Ira-Brown تنها دو سال دارد اما او یک مدل معروف در آمـریکاست. والدین او چندین قرارداد با شرکتهای معروف تولید کننده لباس کودکان امضا کرده اند.
عکسهای دختری دو ساله که یک مانکن پولدار شده
عکسهای دختری دو ساله که یک مانکن پولدار شده
عکسهای دختری دو ساله که یک مانکن پولدار شده
عکسهای دختری دو ساله که یک مانکن پولدار شده

پارس ناز، این دختر  علاقه زیادی به عکس گرفتن دارد و از کارهایی که انجام می دهد لذت می برد و دقیقا همان کارهایی را انجام می دهد که عکاسان می خواهند.