"> حرکت احمقانه زنی که عشق رانندگی بود + تصاویر

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

حرکت احمقانه زنی که عشق رانندگی بود + تصاویر

حرکت احمقانه زنی که عشق رانندگی بود + تصاویر
خانمی در ژوهانسبورگ یک دستگاه سیتروئن C4 کرایه کرد و از این شهر تا شهر بلومفونتین را که تقریبا 220 کیلومتر است را با دنده 1 حرکت کرد!!!!
ایشان فکر می کرد ماشین دنده اتوماتیک است! این است نتیجه تلاش این خانوم راننده: