"> عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

شکار پیتون یا (اژدر مار) در آفریقا‌ یكی از سخت‌ترین و خطرناك‌ترین كارها محسوب‌ می‌شود. یعنی در رده كارمندی به این شغل، سختی كار تعلق می‌گیرد!

بیشتر افراد از شغل و كار خود راضی نیستند. آنها فكر می كنند؛ كاری‌سخت، طاقت فرسا و كسل كننده دارند. آنها دائم در حال غرولند و شكایت هستند.

اگر شما هم جزء این افراد هستید، كافی است، نگاهی به كار این مردان در یك دهكده آفریقایی بیاندازید.

 

این عكس یك شكار موفق پیتون Python را نشان می‌دهد.

حال، مراحل شكار، توسط شكارچیان‌ آفریقایی‌ را از زبان خودشان باهم می‌بینیم

 

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

قبل از هر چیز، بازوی فرد را در پوششی از پوست گوزن می‌پیچند.

 

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

بعد شکارچی سینه خیز در سوراخ مار پیتون می خزد. در سكوت و آرامش…

 

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

با استفاده از نورپردازی مدرن، منظور آتش زدن چند علف خشك و كوچك است؛ به مار پیتونی كه روی تخم‌هایش خوابیده نزدیك‌می‌شود.

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

گرما و نور آتش كمی او را گیج كرده است.

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

باید آماده حمله ناگهانی پیتون‌باشد… بله خودشه… اینها هم تخم‌های پیتون است.

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

او اجازه می‌دهد بازوی محافظت شده‌اش را تا آنجا كه می‌خواهد ببلعد و با دست دیگر گلوی او را فشار می‌دهد. او مانند ماهی در تور افتاده و دمش را به هر طرف تكان می‌دهد.

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

دوستانش، قبل از این كه مار بازوی شکارچی را ببلعد او را بیرون می‌كشند.

 

عکس های از شكار مار پیتون یا اژدها مار

شكار شد… زیباست نه؟ او برای مدتی خوراک دهکده‌ را تامین می‌کند.

خب، حالا نظرتون چیه؟ بازم می‌خواهید، غرولند‌ و شكایت كنید؟ یا خدای مهربان را شكر كرده و دو دستی به كار و شغلتان می‌چسبید؟