پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لباسی زنی که از 4000 قطعه آلومینیوم بافته شده + عکس

مجموعه : مدل لباس جدید
لباسی زنی که از 4000 قطعه آلومینیوم بافته شده + عکس

مائورا پوزک شانزده ساله از میسوری لباس خود را از 4000 قطعه آلومینیومی که از کپسول قرص است و 400 متر روبان به زیبایی ساخته استمائورا برای ساخت این لباس بیش از 100 ساعت وقت صرف کرده.