پارس ناز پورتال

بلند قدترین دختر غول پیکر در تایلند + عکس

بلند قدترین دختر غول پیکر در تایلند + عکس

این دختر در تایلند زندگی می کند و قدش 208.3 درجه سانتی متر است و این رشد او از 9 ماه پیش شروع شد و پدر و مادرش با مراجعه به پزشکان متوجه شدند تومور مغزی  ناشی از عدم تعادل هورمونی باعث این رشد شده و در حال حاضر ، تنها از طریق تزریق، می توان کمی رشد آن را آهسته کرد.

 

بلند قدترین دختر غول پیکر در تایلند + عکس

 

بلند قدترین دختر غول پیکر در تایلند + عکس
بلند قدترین دختر غول پیکر در تایلند + عکس

 

بلند قدترین دختر غول پیکر در تایلند + عکس