پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

کارمند زنی که از بانک به دلیل زیبایی اخراج شد + عکس

کارمند زنی که از بانک به دلیل زیبایی اخراج شد + عکس
خانم Debralii Lorenzany کارمند سیتی بانک در اوت سال گذشته به دلیل زیبایی بیش از حد از کار خود برکنار شد.
همواره خوش پوش و ظاهری آراسته داشته، اما کارمندان مدعی شدند که ظاهر او دائما آنها را از کار منحرف ساخته
و نظرات مستهجن در مورد ظاهر او داشتند.
Lorenzana در سپتامبر سال 2008 در سمت منشی بانک در شرکت سیتی بانک شروع به کار کرده بود.