پارس ناز پورتال

تبلیغات

یک شرکت هواپیمائی مهمانداران دو جنسه استخدام می کند

مجموعه : مجله خبری روز
یک شرکت هواپیمائی مهمانداران دو جنسه استخدام می کند

 یک شرکت هواپیمائی در تایلند از مهمانداران دو جنسی در پروازهایش استفاده می‌کند.

این شرکت اعلام کرده است که هدف از به کارگرفتن مردان تغییر جنسیت داده، دادن شانس برابر به آنها در بازار کار است. این شرکت تاکنون ۲۶ مهماندار دوجنسی را استخدام کرده است.

یک شرکت هواپیمائی مهمانداران دو جنسه استخدام می کند

یک شرکت هواپیمائی مهمانداران دو جنسه استخدام می کند

 

 

مطالب جنجالی سایت