پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

خواننده سرشناسی که درحال تبدیل شدن به یک زن می‌باشد

خواننده سرشناسی که درحال تبدیل شدن به یک زن می‌باشد
 
 
نمیدونم که چند نفر پت برنز رو می‌شناسند. او رهبر یک گروه موسیقی معروف به نام «مرده یا زنده» بود.به گزارش پارس ناز او و گروهش در سال 1985 بهترین گروه موسیقی در انگلستان بودند و توانستند شهرت جهانی را بدست بیاورند.حالا او 50سال سن دارد اما با گذشت زمان شبیه زنها شده است. درواقع باید گفت که خود را شبیه آنها کرده است.هنوز علت این کار عجیب او معلوم نیست. پت یک مرتبه ازدواج کرده است.
 
خواننده سرشناسی که درحال تبدیل شدن به یک زن می‌باشد
 
خواننده سرشناسی که درحال تبدیل شدن به یک زن می‌باشد
 
خواننده سرشناسی که درحال تبدیل شدن به یک زن می‌باشد