"> اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله! + عکس

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله! + عکس

اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله! + عکس

اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله عکس

به گزارش پارس ناز این زن 31 ساله رابیتا ساركر نام دارد. وی میگوید هنگامی كه در قطار بودم احساس درد كردم اما فكر نمیكردم كه واقعا وقتش رسیده باشد.او و همسر 30 ساله اش تصمیم داشتند برای تعیین وقت زایمان پیش دكتر خانوادگی بروند و برای راحتی بیشتر تصمیم گرفتند با قطار به نیویورك بروند اما انگار نوزاد آنها تصمیم دیگری داشت.

اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله! + عکس

شوهر این زن با راهنمایی زن دیگری در قطار به وضع حمل همسرش كمك كرد و یك دختر بچه ژاكتش را داد تا نوزاد به دنیا آمده را در آن بپیچند. این نوزاد كه یك پسر است با رسیدن قطار به ایستگاه به بیمارستان منتقل شد.حال وی خوب است و به گفته امدادگران تنها نگرانی سردی بیش از حد هوا بود كه آنهم با پوشاندن نوزاد برطرف شد.

اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله! + عکس

اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله

اتفاقی جالب و غیر منتظره برای زن 31 ساله! + عکس