"> این زن رکورد دار به دنیا آوردن نوزادان تپل است + عکس

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

این زن رکورد دار به دنیا آوردن نوزادان تپل است + عکس

این زن رکورد دار به دنیا آوردن نوزادان تپل است + عکس
یك زن اهل ایالت آیووا امریكا هفته گشته یك نوزاد پسر به وزن تقریبی 8 كیلوگرم به صورت طبیعی به دنیا آورد.به گزارش پارس ناز نام این پسر توپول و با مزه آشر است.این خانم 15 ماه قبل نیز نوزاد پسر دیگری به وزن 6 كیلوگرم به دنیا آورده بود و شاید بتوان وی را رکورد دار به دنیا آوردن نوزادهای تپل دانست.